Skip to main content

Polski

 • Planowanie i zarządzanie projektem

 • Planowanie i zarządzanie projektem

Efektywność można zaplanować

Nasi kierownicy projektów są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy Państwem a Luminator Technology Group. Jako punkt kontaktowy wspierają Państwa przy planowaniu, projektowaniu i realizacji systemu informacji pasażerskiej i pokładowego systemu wideo dla bezpieczeństwa. Oczywiście pracujemy zgodnie z profesjonalnymi standardami (certyfikat IPMA) i wytycznymi.

Naszym celem jest jak najsprawniejsze wdrożenie tego, czego wymagasz od swojego rozwiązania. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy we wszystkich fazach realizacji projektu, szkoleń i bieżącego wsparcia.

Konsultacje

 • Na temat koncepcji, przebieg danych i design layout-u
 • Koordynacja zarządzania danymi z dostawcami komputerów pokładowych
 • Z pytaniami koncepcyjnymi i zadaniowymi dotyczącymi rozwiązań w zakresie systemów wideo
 • Z nadchodzącymi zmianami w Twoim systemie informacji pasażerskiej
 • Znamy wszystkie istotne standardy rynkowe i trendy technologiczne i pomagamy je kształtować

Dokumentacja projektowa

Nasz zespół zarządzający projektem współpracuje z naszym zespołem inżynierów, projektantów i pracowników zajmujących się dokumentacją techniczną, aby dostarczyć wszystkie istotne materiały wymagane dla danego projektu. Może to obejmować rysunki systemowe, dokumentację powykonawczą, certyfikaty, konfiguracje i inne.

Planowanie i realizacja projektów prototypowania/testowania

 • Indywidualne planowanie dostawy prototypu od fazy testowej do eksploatacji: preFAT, FAT, preSAT, SAT (FAT = Factory Acceptance Test: test systemu przeprowadzany przez nas w fabryce; SAT = Site Acceptance Test: test systemu przeprowadzany przez Państwa na miejscu)
 • Organizacja spotkań i odbiorów w zależności od postępu projektu

Usługa zarządzania projektem

 • Raporty o stanie zaawansowania (regularne aktualizacje postępów w realizacji projektu)
 • Wizyty na miejscu (klient końcowy, OEM, OBU)
 • Dostarczanie protokołów z posiedzeń
 • Sporządzanie i opracowywanie z klientem list rzeczy do zrobienia oraz list kontrolnych
 • Analiza, ocena i wdrożenie w przypadku zmian w Państwa systemie lub procedurach istotnych dla systemu
facebook icon

Privacy notice

Allow Facebook to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Facebook's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

linkedin icon

Privacy notice

Allow LinkedIn to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to LinkedIn's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

Instagram icon

Privacy notice

Allow Instagram to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Instagram's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

vimeo icon

Privacy notice

Allow Vimeo to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Vimeo's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.