Skip to main content

Polski

Wyświetlacze peronowe

Rosnąca liczba przejazdów i różne wymagania w kolejowym ruchu lokalnym i dalekobieżnym stawiają szczególne wymagania wyświetlaczom peronowym. W oparciu o nasze bogate doświadczenie Luminator zaprojektował standardowe typy urządzeń, które oferują Państwa pasażerom idealny sposób odczytu danych rozkładowych i największą możliwą swobodę w zestawianiu informacji pasażerskich. Nasze wyświetlacze są doskonałą, optymalną podstawą do projektowania systemów z dużą liczbą wyświetlaczy oraz do projektowania indywidualnych rozmiarów oraz układu wyświetlaczy. Dodatkowe funkcje, jak np. kolorowe podświetlenie można również zastosować bez problemu. Transfleksyjne właściwości wyświetlaczy LCD gwarantują optymalną czytelność w każdych warunkach otoczenia. Sterowana czujnikami jasność wyświetlaczy i efektywne zarządzanie energią zapewniają największą możliwą kompatybilność ze środowiskiem i niskie koszty eksploatacji.


Monitor informacyjny ZIM 2 x 32'' TFT, dwustronny
Monitor informacyjny ZIM 2 x 32'' (Typ 1B)
ZIM Information Monitor 2x43 inch TFT, Double-Sided
Monitor informacyjny ZIM Wide
linkedin icon

Privacy notice

Allow LinkedIn to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to LinkedIn's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

Instagram icon

Privacy notice

Allow Instagram to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Instagram's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

vimeo icon

Privacy notice

Allow Vimeo to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Vimeo's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.