Skip to main content

Polski

Pokładowe systemy audio

Obsługa komunikacji audio opartej na VoIP, jak również awaryjnie analogowej opartej na UIC. Solidna konstrukcja przygotowana do integracji z inteligentnymi pojazdami.


Głosowa pociągowa jednostka komunikacji (TIU)
Jednostka komunikacji z pasażerami (PCU)
Jednostka sterująca głos z kabiny (CCU)
Sterownik audio do autokaru (ACC)
linkedin icon

Privacy notice

Allow LinkedIn to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to LinkedIn's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

Instagram icon

Privacy notice

Allow Instagram to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Instagram's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

vimeo icon

Privacy notice

Allow Vimeo to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Vimeo's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.