Skip to main content

Polski

Komputer pokładowy

Nasze systemy informacji pasażerskiej to rozwiązania zintegrowane. Oznacza to, że wyświetlacze, elektroniczne elementy sterujące i oprogramowanie współpracują ze sobą, tworząc idealne rozwiązanie dla danego zastosowania i środowiska. Dlatego też dostarczamy również wyświetlacze w połączeniu z Box PC, który dostarcza aktualne dane do sekwencji wyświetlania niezależnie od komputera pokładowego. Programowanie i sterowanie odbywa się poprzez USB, Ethernet, IBIS lub inne standardowe interfejsy.


Komputer pokładowy Autobus

Komputer pokładowy ProSys
Komputer pokładowy MINI
Box Computer STREAMING

Komputer pokładowy kolej

Sterownik systemu PIS (PSC)
Komputer pokładowy ProSys
linkedin icon

Privacy notice

Allow LinkedIn to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to LinkedIn's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

Instagram icon

Privacy notice

Allow Instagram to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Instagram's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.

vimeo icon

Privacy notice

Allow Vimeo to use cookies in this browser?

By clicking "Agree", you agree to Vimeo's User Agreement, Privacy Policy and Cookie Policy.